Newsletter
Navigasjon

 
WEEE

WEEE forskriften


WEEE - "Waste Elecrical and Electronic Eqipment Directive" regulerer og stimulerer til innsamling, behandling, resirkulering og gjenbruk av kassert elektrisk og elektronisk utstyr.


Dette direktivet gjelder i alle EU's medlemsland. Produsenter (og i noen tilfeller importører) av utstyr er ansvarlige for å finansiering de fleste av de tidligere nevnte aktivitetene.

Black Box Network Services tar ansvar for innsamling og ansvarlig resirulering av WEEE produkter kjøpt fra Black Box.
Når du ønsker å kassere et produkt, vennligst kontakt oss for mer informasjon.


WEEE i de ulike landene


Flere miljømessige utfordringer