Newsletter
Navigasjon
 
REACH

REACH-forskriften


Målet med RECH-forskriften er å sikre beskyttelse av helse og miljø fra kjemiske substanser, og samtidig bidra til økt konkurranseevne og innovasjon. Det påvirker alle selskaper som produserer, importerer, bruker eller installerer produkter i det europeiske markedet.


Produkter produsert av Black Box Network Services for forsendelse til land innenfor EU, har ingen tilsiktede utslipp av stoffer og er derfor REACH-kompatible produkter. Med tanke på fremtidige krav, vil vi dokumentere eventuelle stoffer med høye risikoer (SVHC) som vedtatt av det nye europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).


Den europeiske REACH-ordningen 1907/2006 som omhandler registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH) trådte i kraft 1. juni 2007.


Flere miljømessige utfordringer