Newsletter
Navigasjon
 
CE

CE-merking


Black Box Network Services tilbyr EU-merkede produkter til det europeiske markedet. CE-merket er en essensiell indikator som sikrer at produktet er i henhold til gjeldende EU-lovgivning.


CE-merkingen muliggjør fri flyt av produkter innenfor det europeiske markedet. CE merking betyr ikke at et produkt ble produsert innenfor EØS, men bekrefter at produktet er vurdert før det ble sendt ut i markedet, og dermed tilfredsstiller lovmessige krav (for eksempel et visst sikkerhetsnivå) for å kunne selges der. Det betyr at produsenten har bekreftet at produktet oppfyller alle relevante, grunnleggende krav (for eksempel til helse og sikkerhet) i gjeldende direktiv - eller, dersom fastsatt i direktivet, har fått det vurdert og testet av et godkjent organ.

*European Commission - Directorate-General for Enterprise and Industry

Finn ut mer om ETL